Uudised ja teated

Hetkel ei ole uudiseid ega teateid!

Fookuse intervjuu Hispaania näitlejatega 30.09.2017
Alfons Kuuse mälestusraamatu esitlus rahvusvahelise kurtide päeval Tartus 30.09.2017
Rahvusvahelise kurtide päeva 2017 ajakava-programm on lisatud...
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) korraldab 20. septembril kell 15.00 avaliku valimisdebati
Eesti Puuetega Inimeste Koda alustas tasuta nõustamisteenuse pakkumisega töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele
Tähtis info

Hetkel ei ole tähtsaid teateid.


Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti (TÄIENDATUD)

Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Tööinspektsioon on välja andnud lihtsas keeles trükise "Töötaja meelespea"

Kurtide kogukonna teadlikkust ja kaasatust suurendav videokeskkond

Häirekeskuse teenus SMS-112
Otseteed