Eesti Kurtide Liidu juhatus 2018 - 2023

Tiit Papp

  Tiit Papp
Juhatuse esimees
Vastutusvaldkonnad: liidu esindamine, juhatuse töö korraldamine, üldjuhtimine

     ead@ead.ee
     +372 655 2510
     +372 655 2510
      +372 521 8851

Riina Kuusk

  Riina Kuusk
Juhatuse aseesimees
Vastutusvaldkonnad: tööhõive, töö pensionäridega, esimehe äraolekul liidu esindamine, juhatuse töö korraldamine

      riinak61@gmail.com
      +372 5650 3051

Sirle Papp

  Sirle Papp
Juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: meedia, haridus, töö noortega

     sirlepapp@gmail.com
      +372  5331 7152

Helle Sass

  Helle Sass
Juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: kultuuritöö, liidu esindamine Eesti Puuetega Inimeste Kojas

     helle.sass@gmail.com
      +372 5399 7837

Janis Golubenkov

  Janis Golubenkov
Juhatuse liige
Vastutusvaldkonnad: koostöö liikmesühingutega, sotsiaaltöö

      janis.golubenkov@ead.ee
      +372 5567 8664

Mati Kartus

  Mati Kartus
Juhatuse liige
Vastutusvaldkond: kultuuritöö

     mati.kartus@gmail.com
      +372 5656 7344