Viipekeeled ja Euroopa keeleõppe raamdokument

Eesti keelde tõlgitud viipekeele tasemekirjelduste dokument on Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kodulehel olemas: http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/99/Default.aspx (http://ead.ee/380183) (ilmub teiste dokumentide loendis lehe alumisel osal).

faili ikoon PRO-SIGN Common Reference Level Descriptors EE: eestikeelne versioon
faili ikoon PRO-SIGN Common Reference Level Descriptors EN: ingliskeelne versioon