EKL 2016. a. aastakoosoleku info ja kutse

Teatame, et aastakoosolek viiakse läbi 7. mail 2016. a. kell 11.00 Tartus, Tartu Puuetega Inimeste Kojas Rahu 8.

Registreerimine ja kohvilaud avatakse kell 10.30.

Osalema kutsume vastavalt EKL põhikirjale 2 esindajat igast EKL liikmesühingust ja EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni. Nõuandva häälega osalevad EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Aastakoosoleku päevakord:

 1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2015. aasta tegevusest
 2. 1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest
  2) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest
  3) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. EKL osaühingute 2015. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 5. EKL 2015. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 6. EKL 2016. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
 7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2016 arutelu ja kinnitamine
 8. EKL ja liikmesühingute info ja arutelu põhikirja täitmise teemal
 9. Jooksvad küsimused
  1) 2017. aasta aastakoosoleku korraldamise küsimus
  2) Hariduse probleemid
  3) EKL kalendriplaani tutvustus ja info
  4) EKL e-sõnastiku tutvustamine

NB! Koosoleku materjalid (lisatakse jooksvalt) on leitavad siit... (http://ead.ee/378261).

Aastakoosolekust osavõtjatele tasutakse sõidukulud ja võimaldatakse lõunasöök.

Palun teatada hiljemalt 29. aprilliks 2016 või võimaluse korral varem esindajate nimed aastakoosoleku asjaajamise korrektseks läbiviimiseks!

Konkreetsete või täpsustavate küsimuste korral palun võtta ühendust Eesti Kurtide Liidu juhiabi-projektijuhi Kaire Papiga meilitsi kaire.papp@ead.ee või Tiit Papiga meilitsi ead@ead.ee.

Tiit Papp

Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees

faili ikoon Aatakoosoleku kutse 2017