Eesti Kurtide Liit korraldas 23. septembril toetajatele tänugala

23. septembril 2015. a. kogunesid Eesti Kurtide Liidu majja koostööpartnerid, sponsorid ja teised toetajad, kes on aastaid toetanud kurtide liidu tegevust. Sündmuse eesmärgiks oli näidata üles tänulikkust saadud toe eest, mis on aidanud kaasa kurtide liidu tegevuste jätkusuutlikkusele ja aidanud kurte integreerida kuuljate maailma. Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp lausus avakõnes: "Tegemist pole vaid sündmusega, mille kaudu Eesti Kurtide Liit saab teid tänada, vaid teile on tänulik terve Eesti kurtide kogukond".

 

(http://ead.ee/#" onClick=)
Aasta autasud

Tänugala autasud: Aasta toetaja 2015 ja Aasta tegu 2014
(http://ead.ee/#" onClick=)
Chris Holtby

Aasta toetaja 2015 nominent Chris Holtby (Briti Saatkond Tallinnas)
(http://ead.ee/#" onClick=)
Aasta tegu 2014

Aasta tegu 2014 nominent Eesti Meremuuseumi Tallinna Lennusadam

Üritusel esinesid tantsugrupp "Kõku", Mati Kartus monotükiga "Rannaparadiis" ja Richard Märka hip-hop tantsukavaga. Tänugalal kuulutati välja aasta toetaja ja aasta tegu.

Aasta toetajaks 2015 nimetati Chris Holtby (Briti Saatkond Tallinnas) ja Aasta teoks 2014 Eesti Meremuuseumi Tallinna Lennusadama projekt "Titanic", kus kurtidele võimaldati tasuta tõlketeenust näitusest osa saamiseks.

Samuti peeti meeles teisi toetajaid ja koostööpartnereid tänukirjadega.

Soovime siinkohal veelkord tänada kõiki toetajaid ja koostööpartnereid!

Eesti Kurtide Liidu juhatus

Link videoportaalile: http://videoportaal.ead.ee/video-detail/238 (http://ead.ee/379846)