Puudega inimesed tulevad taas tänavale

11. oktoobril kell 12-13 kogunevad puudega inimesed üleriigilisele meeleavaldusele töövõimereformi vastu. Tahame valitsusele edasi anda selge sõnumi -  puudega inimesed on vastu töövõimereformile sellisel läbimõtlematul kujul  nagu valitsus seda on kavandanud. Meie, puudega inimesed, nõuame valitsuselt ja riigikogult aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist.

Piketid toimuvad üheaegselt Tartus, Rakveres, Viljandis, Narvas ja Pärnus. Tallinnas kogunetakse Vabaduse väljakule, kus toimub miiting (kõnekoosolek).

Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis mõjutab  otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi, hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud kõikide Eesti elanike elukeskkonna ja elukvaliteediga.

Töövõimereform on vajalik, kuid seda tuleb muuta!

Praegu riigikogus arutlusel oleva  töövõimereformi seaduseelnõu  vastuvõtmisel  luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest ja puudega inimeste aitamisest tööturule. Kui reform praegusel kujul käivitada, võib paljude puudega inimeste olukord paranemise asemel koguni halveneda.

Just seepärast kutsume üles kõiki puudega, aga ka puudeta inimesi, terveid ja haigeid, noori ja vanu inimesi tulema koos meiega tänavale, et öelda  valitsusele ja riigikogule - see töövõimereform vajab muutmist!

Piketid toimuvad 11. oktoobril kell 12-13:

Tartus – Raekoja platsil,
Rakveres – Rakvere keskväljakul (Turu plats),
Viljandis – Vabaduse platsil,
Narvas – FAMA Keskuse esisel platsil,
Pärnus – Port Arturi esisel platsil,
Tallinnas – Vabaduse väljakul.

Kui sinu kodukohas piketti ei toimu, aga tahad puudega inimestega koos oma õiguste eest seista,  siis anna sellest teada kirjutades e-postiaadressil  toovoimereform@gmail.com. Aitame sul leida lähima koha ja võimaluse osalemiseks.

Kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga: „Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel“, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile. Petitsioonile saab allkirja anda siin (http://ead.ee/379698).

Eesti Hooldajate Liit
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Eesti Kurtide Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
Erakond Eestimaa Rohelised
Juht- ja Abikoerte Kool
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
„Puutepunkt”/Puutepunktid
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Terviseleht

 

Люди с ограниченными возможностями опять выходят на улицы

11 октября с 12-13 часов люди с ограниченными возможностями собираются, чтобы выразить свой протест против принятия РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ. Желаем донести до правительства Эстонии, что люди с ограниченными возможностями против принятия Реформы в таком необдуманном виде, в каком Правительство собирается её утвердить. Mы, люди с ограниченными возможностями, требуем от правительства и госсобрания повременить с принятием реформы, требуем заново проработать и проанализировать программу по реформе трудовой занятости, разработать новый системный план по проведению реформы в жизнь, чтобы Реформа основывалась на чётких и ясных понятиях.

Пикеты будут проходить одновременно в Тарту, Раквере, Вильянди, Нарве и Пярну. В Таллинне собираемся на площади Вабадусе, где будет проходить митинг (собрание).
Реформа системы трудовой занятости ‒ очень большой государственный проект, который напрямую затрагивает более 100 000 инвалидов и людей с постоянными проблемами со здоровьем, а также их будущих товарищей по несчастью, их близких, опекунов, членов семьи, работающих с ними специалистов. Через экономическое развитие страны и финансовую стабильность реформа косвенно связана со всеми жителями страны и уровнем жизни общества.

Реформа трудовой занятости необходима, но в другом виде!

Если находящийся в данный момент на рассмотрении в Госсобрании проект закона о трудовой занятости будет принят в таком виде, то это создаст только видимость бурной деятельности по устройству инвалидов на работу. Что в свою очередь не ухудшит, а наоборот, ухудшит положение людей с ограниченными возможностями.

В связи с вышесказанным призываем всех людей с ограниченными возможностями, а так  же всех остальных жителей страны - больных и здоровых, молодых и старых - выйти вместе с нами на улицы, чтобы сказать Правительству, что реформа по трудовой занятости нуждается в пересмотре!

Пикеты будут проходить 11 октября с 12 до 13 часов:

В Тару - на Ратушной площади
В Раквере - на центральной площади (Turu Plats)
В Вильянди - на площади Вабадусе
В Нарве – на площади перед FAMA Keskus
В Пярну - на площади перед Port Artur
В Таллинне - на площади Вабадусе.

Если по месту вашего жительства пикет не проводится, но вы всё же хотите постоять за свои права, тогда дайте об этом знать по электронному адресу: toovoimereform@gmail.com . Мы поможем найти вам ближайшее место и возможность учувствовать в пикете.

Призываем всех неравнодушных присоединиться к петиции "ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ ЛИЦ ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ БЛИЗКИМИ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ", которая будет передана Правительству Эстонской Республики, Государственному Собранию и Президенту Эстонской Республики. Петицию можно подписать здесь (http://ead.ee/379699).

Эстонский союз сиделок
Эстонское общество людей с собаками-поводырями
Эстонский союз глухих
Эстонский союз людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Эстонский центральный союз людей с нарушениями зрения
Эстонское представительское общество пациентов
Эстонская палата людей с особыми потребностями
Эстонский союз обществ рассеянного склероза
Эстонский союз слабослышащих
Эстонский союз людей с растройствами психики
Партия Eestimaa Rohelised
Школа собак-поводырей
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
Передача Puutepunkt/Puutepunktid
Таллиннская палата людей с особыми потребностями
Terviseleht