Muutused suhtlemises – rahulolu, võimalikud uued ootused, vajadused ja valmisolek pärast eelmist uurimust ja Eripaketi muudatust juulis 2012

Lugupeetud teenuspakett Eri kasutaja!

Pöördun Teie poole seoses magistritöö uurimusega.

Töö eesmärk on teada saada, millised on olnud muutused suhtlemises – rahulolu, võimalikud uued ootused, vajadused ja valmisolek pärast eelmist uurimust ja Eripaketi muudatust juulis 2012.
Samuti käsitleb töö EMT ja Eesti Kurtide Liidu koostööd ja toimunud Eripaketi-alaseid koolitusi.

Seoses uurimistööga palun Teil vastata küsimustikule: http://connect.ee/uuring/311102605/1/ (http://ead.ee/379151)

Küsimustik on anonüümne ja tulemused esitatakse üldistatud kujul. Küsimusi on 23.

Vastamise viimane päev on 02.03.2014.

Teie arvamus on väga oluline!

Ette tänades
Tiina Tamm

Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala üliõpilane
EMT klienditoe osakonna kõnegrupi juht, Eripaketi-alaste koolituste läbiviija
tiina.tamm@emt.ee