7th European Deaf Arts and Culture Festival “Salvia” (UPDATED) – VII Euroopa kurtide kunsti- ja kultuurifestival "Salvia" (UUENDATUD)

Tallinn, Estonia (08 – 11 August 2012)
Tallinn, Eesti (08. – 11. august 2012)

Tickets

  Until 30 June 2012 1 July – 7 August 2012 8 – 11 August 2012
 Festival ticket 22.- 27.- 35.-
 Festival ticket and banquet 52.- 67.- 75.-
 One-day ticket 8 August 7.- 8.- 10.-
 One-day ticket 9 August 7.- 8.- 10.-
 One-day ticket 10 August 7.- 8.- 10.-
 One-day ticket 11 August 7.- 8.- 10.-
 Banquet 11 August
 (limited number of participants)
30.- 40.- 40.-

Festival ticket includes 4 days of performances and 1 workshop.

The workshop is organised by Signdance Collective (UK), and it will take place in the Estonian Association of the Deaf (Nõmme tee 2, Tallinn) on 10 August at 12.00 - 13.30.

25 first ticket buyers and children under 14 can take part in the workshop.

Please let Kadri Hein (kadri.hein@ead.ee) know about your wish to buy tickets. We are going to send you informartion how to buy tickets.

NB! You can also buy tickets in Theatre NO 99 and in the Russian theatre, but only in cash.

You are welcome to attend the festival!

Performers (Theatre NO 99)

 Date, time
 Name, country  Title of the play  Performance type
 8 August 19.00 - 22.10  
 19.00 - 20.00  Opening of the festival    
 20.00 - 20.30  Latvian Association of the Centre of Deaf Culture
 "Ritausma", Latvia
 Life  Theatre
 20.30 - 21.00  Intermission
 21.00 - 21.30  Theatre group ,"Mimika", Lithuania  Hug Arise  Theatre
 21.30 - 21.50  Intermission
 21.50 - 22.10  Tihe stopinje, Slovenia  Life  Theatre
 9 August 19.00 - 22.10  
 19.00 - 19.45  Thow & Show München, Germany  Comedy Show with Thow &
 Show
 Comedy
 19.45 - 20.00  Intermission
 20.00 - 20.30  Moos, Estonia  Liliom  Theatre
 20.30 - 20.45  Intermission
 20.45 - 21.30  Pantomime group "OSORD", Spain  Gimnasio, Suerte  Pantomime
 21.40 - 22.10  Theatre, visual arts and deaf culture – DLAN,
 Croatia
 9 months and 10 minutes  Theatre
 10 August 19.00 - 21.45  
 19.00 - 19.45  Voir les signes, Belgia  Station  Theatre
 19.45 - 20.00  Intermission
 20.00 - 20.45  Dancer in Silence, Hungary  Power of Silence  Dance
 20.45 - 21.15  Intermission
 21.15 - 21.45  Sateenkaariteatteri, Finland  Eline's almost here
 Theatre


Performers (Russian theatre)

 Date, time
 Name, country  Title of the play  Performance type
 11 August 17.00 - 20.00  
 17.00 - 17.35  Signdance Collective, United Kingdom  Half a Penny  Theatre, dance
 17.45 - 18.25  Theatre of the Silence, Hong Kong  A Journey into the World of
 Visual Wonders
 Visual theatre
 18.40 - 19.00  Three shows    
 19.00 - 19.30  Closing of the festival    
 20.00  Banquet (Café Must Puudel)
 

The participants and order of the performances may change.

Art exhibition in NO99 theatre café 8 - 10 August.

Link: Map of the festival - Festivali kaart (http://ead.ee/378622)
faili ikoon Preliminary programme...
faili ikoon Read about the content of performances...
faili ikoon Programme for the performers at the festival...
faili ikoon Poster of the festival...


Piletid festivalile

  Kuni 30. juunini 2012
1. juuli – 7. august 2012 8. – 11. august 2012
 Festivali pilet 22.- 27.- 35.-
 Festivali pilet ja bankett 52.- 67.- 75.-
 Päevapilet 8.08 7.- 8.- 10.-
 Päevapilet 9.08 7.- 8.- 10.-
 Päevapilet 10.08 7.- 8.- 10.-
 Päevapilet 11.08 7.- 8.- 10.-
 Banketi pilet 11.08
 (osalejate arv piiratud)
30.- 40.- 40.-

Festivali pilet sisaldab 4 päeva etendused ja 1 töötoa.

Töötuba, mille korraldab Inglise teatritrupp Signdance Collective toimub 10. augustil kell 12.00 – 13.30 Eesti Kurtide Liidus, Nõmme tee 2, Tallinn.

Töötoast saavad osa võtta 25 esimest piletiostjat ning alla 14-aastased lapsed.

Oma piletiostu soovist anna palun teada Maret Õunale: maret.oun@ead.ee. Saadame info, kuidas osta piletid.

NB! Teatripileteid saab osta ka kohapeal, Teatris NO 99 ja Vene teatris, kuid siis on võimalik tasuda ainult sularahas.

Olete oodatud festivali külastama!

Esinejad (Teater NO 99)

 Kuupäev, kellaaeg
 Nimi, riik  Etteaste pealkiri  Etteaste tüüp
 8. august 19.00 - 22.10  
 19.00 - 20.00  Avamine    
 20.00 - 20.30  Läti kurtide kultuuri keskus ,,Ritausma, Läti  Elu  Teater
 20.30 - 21.00  Vaheaeg
 21.00 - 21.30 T eatritrupp "Mimika", Leedu  Kallistus  Teater
 21.30 - 21.50  Vaheaeg
 21.50 - 22.10  Tihe stopinje, Sloveenia  Elu  Teater
 9. august 19.00 - 22.10  
 19.00 - 19.45  Thow Show München, Saksamaa  Thow and Show  Komöödia
 19.45 - 20.00  Vaheaeg
 20.00 - 20.30  Moos, Eesti  Liilia  Teater
 20.30 - 20.45  Vaheaeg
 20.45 - 21.30  Pantomiimigrupp "OSORD", Hispaania  Võimla ja Õnn  Pantomiim
 21.40 - 22.10  Teater, visuaalkunst ja kurtide kultuur – DLAN,
 Horvaatia
 9 kuud ja 10 minutit  Teater
 10. august 19.00 - 21.45  
 19.00 - 19.45  Voir les signes, Belgia  Jaam  Teater
 19.45 - 20.00  Vaheaeg
 20.00 - 20.45  Dancer in Silence, Ungari  Vaikuse jõud  Tants
 20.45 - 21.15  Vaheaeg
 21.15 - 21.45  Sateenkaariteatteri, Soome  Elin on peaaegu kohal  Teater


Esinejad (Vene teater)

 Kuupäev, kellaaeg
 Nimi, riik  Etteaste pealkiri  Etteaste tüüp
 11. august 17.00 - 20.00  
 17.00 - 17.35  Viipekeelne tantsutrupp, Inglismaa   Pool penni  Teater, tants
 17.45 - 18.25  Vaikuse teater, Hong Kong  Reis visuaalse teatri maailma  Visuaalne teater
 18.40 - 19.00  3 etteastet    
 19.00 - 19.30  Lõpetamine    
 20.00  Bankett (Must Puudel kohvikus)  

Esinejad ja etenduste järjekord võivad muutuda!

Kunstinäitus NO99 teatri kohvikus 8. - 10. augustil.


Link: Map of the festival - Festivali kaart (http://ead.ee/378622)
faili ikoon Esialgne programm... (http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=378616/Salvia_programm_24_juuli_ek.pdf)
faili ikoon Tutvuge festivali etenduste sisuga... (http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=378617/kokkuvotted_ek_3.pdf)
faili ikoon Üldkava festivalil osalejatele... (http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=378618/salvia_yldkava_27_juuli.pdf)
faili ikoon Festivali plakat... (http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=378310/Salvia_plakat_2012.pdf)


Logode tabel

Supported by the Arts Development Fund of the Home Affairs Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Hong Kongi siseasjade büroo kunstide arendusfondi toetus

About Estonia... (http://ead.ee/378335)