Eesti Kurtide Liidu projektid 2011

Projekti nimi: Nõustamisteenus kurtidele ja vaegkuuljatele
Kestvus: 01.01.2011 – 31.12.2011
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 4 939,80 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 
Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine
Kestvus: 01.01.2011 – 31.12.2011
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Maret Õun
Eelarve: 15 738 eurot ja 516 eurot (veebilehe haldamiseks ja info täiendamiseks)
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond
Täiendav info:
Projekti eesmärk on paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, liikmesühingute juhatuste koolitus, info levik puuetega inimeste olukorrast üldiselt ja elukvaliteedi tõstmise võimalikkusest, kurtide viipekeele ja kultuuri arendamine ja kaitsmine, kultuuri- ja puhkeürituste korraldamine.
Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine.
 
Projekti nimi: Kurtide kogukonna tuleohutusealase turvalisuse suurendamine
Kestvus: 01.03.2010 – 28.02.2011
Projektijuht: Maret Õun
Eelarve: 3 390,19 eurot (53 045 krooni)
Rahastaja: Eesti Päästeamet
Täiendav info:
Projekti eesmärk on valmistada "Teoreem tulest" baasil eesti viipekeelne tuleohutusalane õppefilm viipekeelsete videoklippidega ("Hoia ära", "Ole valmis", "Tulekahju korral" ja "Küsi nõu"). Õppefilmi demonstreerimiseks luuakse vastav kurtide tuleohutusalane veebileht. Õppematerjal DVD-l on tasuta jagamiseks kurtide asutustes, puuetega inimeste kodades, hooldekodudes, kus elab kurte, jne. Õppefilmi tutvustamiseks viiakse läbi viipekeelne koolitus erinevates Eesti piirkondades kurtide instrueerimiseks.

Eesti Kurtide Liit korraldab kurtide ühingutele Päästeameti projekti koolituspäevi (http://ead.ee/378244)
 
Projekti nimi: Õigusabi osutamine MTÜ-le Eesti Kurtide Liit (koos alaliitudega) ja tema liikmeskonnale ning MTÜ-le Eesti Puuetega Inimeste Koda koos allorganisatsioonide ja nende liikmetega
Kestvus: 1.05.2011 – 31.12.2011
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 3 883,64 eurot
Rahastaja: Justiitsministeerium
Täiendav info:

Jurist Alar Salu vastuvõtu ajad 2011 (http://ead.ee/378245)
 
Projekti nimi: Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamine
Kestvus: 18.08.2011 – 17.08.2012
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 20 141 eurot
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Täiendav info:
Projekti peaeesmärk on suunatud kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate IT alase infosulu vähendamisele.
Projekti spetsiifiliseks eesmärgiks on tõsta viipekeelse videoportaali kuulmispuudega sisustajate (2 -4 kurti) teoreetilisi ja praktilisi oskusi, muuta portaal kasutajakesksemaks, laiendada tema võimalusi, samas propageerida portaali, kaasates sellega kasutajateks enam erivajadusega (kuulmispuudega) inimesi.
Projekti tegevused on suunatud laiemas plaanis EKL ja tema sihtgruppide aktiivsemale osalemisele ühiskonnas.
  1. Eesti Kurtide Liit käivitas suurprojekti "Erivajadustega (kuulmispuuetega) inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamine" (http://ead.ee/378246)
  2. Ootame viipekeelse videoportaali sisustajate konkursile tublisid kuulmispuudega inimesi (UUENDATUD) (http://ead.ee/378247)
  3. TÄHTIS UUDIS! Eesti Kurtide Liidu ringvaade 2011 (http://ead.ee/378248)
Projekti nimi: Eesti Töötukassa kodulehel oleva info kättesaadavaks tegemine viipekeeles suhtlevatele kurtidele ja vaegkuuljatele
Kestvus: 25.10.2011 – 31.12.2011
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 1 530,24 eurot
Rahastaja: Eesti Töötukassa
Täiendav info:
  1. Kuulmispuudega tööotsija meelespea (http://ead.ee/378249)
  2. Eesti Töötukassa pakutavad tööturuteenused (http://ead.ee/378250)
Projekti nimi: Viipekeele tõlketeenuse koordineerimise kava väljatöötamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti spetsialistidega
Kestvus: 01.11.2011 – 20.12.2011
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 1 455,37 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 
Projekti nimi: Suhtlemisviiside ja –tehnikate koolitused kuulmispuudega inimestele sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks
Kestvus: 01.10.2011 – 31.03.2012
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Kadri Hein

Eelarve: 3 155 eurot
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Täiendav info:
Projekti eesmärgiks on toetada liikmesühingute kaudu liikmete koolitusi. Kuulmispuudega inimesed soovivad täiendada oma suhtlemisoskusi ja laiendada oma suhtlemisrepertuaari, lihvida eneseväljendusoskusi, tunda kuuljate kultuuri ja käitumise norme ning eripära, säilitada häid suhtlemisi teiste kuuljatega mitmel viisil. See annab võimaluse ka ennast kõrvalt vaadata ja muutuda suhtlemisel aktiivsemaks, millega aidatakse kaasa kuulmispuudega inimeste eneseteadvuse tõstmisele ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele Eesti ühiskonnas.

Koolitus "Kuidas suhelda kuuljaga?" (UUENDATUD) (http://ead.ee/378251)