Suur palve EMT teeninduskvaliteedi töötajalt/Tallinna Ülikooli eripedagoogika üliõpilaselt teenuspakett Eri küsitluse läbiviimiseks (UUENDATUD)

Lugupeetud teenuspakett Eri kasutaja!

Pöördun Teie poole seoses bakalaureusetöö uurimusega, mille teemaks on: „Kuulmispuudega inimese kaasamine ühiskonda. Suhtlemisvõimaluse suurendamine mobiilsideoperaatori poolt loodud teenuspaketi abil“.

Töö eesmärk on saada teada kuulmispuudega inimeste vajadused, ootused ja soovid seoses teenuspakett Eri kasutamisega.

Saadud informatsioon on abiks teenuspakett Eri uuendamisel – pakkuda teenuste-toodete näol uuemaid vajaduspõhiseid võimalusi.

Seoses uurimistööga palun Teil vastata küsimustikule. Küsimustik on anonüümne ja tulemused esitatakse üldistatud kujul.

Vastamise viimane päev on 31.03.2012. 

Head vastamist! Teie arvamus on väga tähtis.

Küsitluse elektrooniline ankeet: (http://ead.ee/378210)www.connect.ee/uuring/258962033/

Ette tänades
Tiina Tamm

Tallinna Ülikooli eripedagoogika üliõpilane
EMT töötaja (teeninduskvaliteet)
E-post: tiina.tamm@emt.ee