Kutse osaleda erivajadustega õpilaste lastevanemate uuringus

Tartu Ülikool koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega (mis tänaseks on ühinenud SA Innovega, sealne kontaktisik on kutseõppe peaspetsialist Erle Põiklik) palub Teie abi lastevanemate küsitluse läbiviimisel.

Selleks et parandada erivajadustega õppurite tingimusi kutseõppes viiakse läbi käesolev uurimus. Soovime teada saada, miks on praegusel hetkel kutseõppes vähe erivajadustega õppureid ning mis takistab nende kutseõppeasutusse sisse astumist ja seal püsimist. Samas soovime ka teada, mis on aidanud erivajadustega õppuritel kutseõppe edukalt lõpetada, et neid tingimusi laiemalt tutvustada ja arendada.

Lastevanemate nägemus takistavatest ja soodustavatest teguritest laste õppima asumisel ja õppimisel kutseõppes on äärmiselt olulised. See võimaldab meil leida lahendusi, et hariduslike erivajadustega noored ja täiskasvanud saaksid senisest paremad võimalused õppimiseks/õppima asumiseks kutseõppeasutustes.

Küsitlusest on valminud elektooniline ankeet: http://www.eformular.com/aivi24/rekklapsevanemad.html (http://ead.ee/378017)

Palun edastage see link lastevanematele, kellel on erivajadusega ja 15-aastased või vanemad lapsed. Küsimustikku on võimalik täita elektrooniliselt, täidetud ankeedid salvestuvad andmebaasi ja neid eraldi
ei ole vaja kuhugi saata. Peamine, et lapsevanemad täidavad ankeedi, kirjutavad oma kommentaarid ja siis lõpus vajutavad nupule SAADA. Muidu ei laeku vastused andmebaasi.

Palun edastage küsitluse link lastevanematele ja lisage selgituseks, et küsimustik avaneb, kui nad klikivad lisatud lingil. Kui link ei ole aktiivne, siis tuleb link kopeerida Interneti aknasse aadressi reale ja vajutada ENTERi klahvi.

Juhul, kui vajate ankeeti paberkandjal, siis palun andke mulle sellest teada. Kui saate ise välja printida, siis saan küsitluse edastada Wordi failina, aga kui vajate väljaprinditud ankeete, siis vajan aadressi, kuhu need saata. Küsimustik on anonüümne ja saadud andmeid kasutatakse olukorra kaardistamiseks, muudatuste välja töötamiseks ning olukorra parendamiseks. Lastevanemate arvamused on meile väga olulised. Kuna ankeet ei ole väga keeruline ega pikk, siis loodame, et lapsevanemad jõuavad küsitlusele vastata järgmise nädala jooksul ehk enne 31. jaanuari 2012.

Palun andke teada, kas saite ankeedi kätte. Ja kui Teil on küsimusi uuringu või ankeedi kohta, siis palun võtke minuga julgesti ühendust. Ankeedis on minu kontaktandmed ja lapsevanemad võivad kindlasti pöörduda! Meeldivat koostööd!

Lugupidamisega,

Inga Mutso, PhD
Tartu Ülikool
Haridusteaduste instituut
eripedagoogika osakond

Tel: 53 73 7598
inga.mutso@ut.ee