Puudega lapse toetus

Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna info

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele 22.06.2006 nr 44, mis jõustus 27.06.2006 makstakse Tallinna linna eelarvest sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetusena puudega lapse toetust. 2006 aastal on nimetatud toetuse suuruseks  700.- krooni ning avaldusi saab esitada kuni 21.12.2006!
Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni.

Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.