ERR alustab kuulmispuudega inimeste ajakirjanduskoolitusega

err_logo

Eesti Rahvusringhäälingus alustab täna ajakirjandusõpinguid grupp kuulmispuudega inimesi. Kursuse lõpetajatest kahele pakub rahvusringhääling edaspidi osalise tööajaga tööd viipekeelsete uudiste toimetajana.

Koolitust pakutakse kuuele kuulmispuudega inimesele, kes läbisid konkursi. Konkursil hinnati eesti keele, eesti viipekeele ja tekstide koostamise oskust ning suhtlemis- ja esinemisjulgust. Viipekeelsete uudiste toimetaja töö sisuks on uudistekstide koostamine, toimetamine ja edastamine eesti viipekeeles.

Koolitusel õpetatakse ajakirjanduse aluseid ning meedia- ja ühiskonnateooriaid, ajakirjanduseetikat, ajakirjanduslike tekstide kirjutamist, teleajakirjanduse eripära ning esinemist televisioonis. Tutvutakse Soome Yleisradio viipekeelsete uudiste tööprotsessiga.

Koolitust viib läbi Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Kurtide Liiduga. Koolitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi meetmega 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine". Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk on edendada tööhõivet, tõsta inimeste kvalifikatsiooni ning suurendada ühiskonna sotsiaalset sidusust. Toetust rakendab Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Algallikas: http://uudised.err.ee/index.php?06166245 (http://ead.ee/375474)