Puudetoetuste maksmine peab jätkuma

Pressiteade
05.11.2010

Tallinna Puuetega Inimeste Koda taunib Riigikontrolli poolt avaldatud puuetega inimeste toetussüsteemi auditis toodud soovitust igakuise puudetoetuse maksmise lõpetamiseks.

Riigikontrolli auditis avaldatud puudetoetuse kasutamise käsitlus lähtus vaid abivahenditele ja ravimitele tehtud kulutustest, kuid tulenevalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest on puuetega inimestel lisaks eelpool mainitud komponentidele ka teisi puudest tingitud lisakulutusi transport, erivajadused riietusele ja jalatsitele, suurenenud enesehoolduse ja majapidamiskulutuste hüvitamise vajadus ning kommunikatsioonivahendite kasutamine.

Puuetega inimeste toimetulek sõltub paratamatult oma teiste pereliikmete sissetulekutest. 2009.a. läbiviidud puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitleva sotsiaaluuringu andmetel on paljud puuetega inimesed ja nende pered vaesuse piiril elavad- 2008.a. oli 21 % toimetulekutoetuste saajate hulgast puuetega inimestega seotud leibkonnad.

Uuringu andmetel on puuetega inimesed võrreldes teiste toimetulekutoetuste saajatega halvemas olukorras, kuna puuet mitteomavad inimesed saavad toimetulekutoetust kasutada täies mahus oma baasvajaduste rahuldamiseks, siis puudega inimesed peavad osa saadud toimetulekutoetusest kulutama oma puudest tingitud lisakulude kompenseerimiseks- nt. ravimite omaosalus, hooldusvahendite omaosalus ja muu selline, mida igakuine riigi poolt makstav puudetoetus ei kata täielikult.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Rita Gorushkina, kellele on määratud raske liikumispuue: „Minu lisakulud tulenevad transpordi kasutamise vajadusest, abivahendite soetamisest ning riiete ja jalatsite hooldusest. Minul kulub puudest tingitud lisakulude katmiseks kordades rohkem kui hetkel makstav puudetoetus. Oma puude tõttu tuleb mul teha lisakulutusi ligi 3000 krooni eest kuus, samas kui tööealiste puuetega inimeste igakuine puudetoetus jääb vahemikku 260-840 krooni.“

Tallinna Puuetega Inimeste Koda leiab, et puuetega inimestele makstav igakuine puudetoetus on hädavajalik katmaks puudest tingitud lisakulude osalist hüvitamist.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku üle 21 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.

Lisainfo: Tauno Asuja
Telefon: 52 56 560
www.tallinnakoda.ee (http://ead.ee/376054)