Meeldejäävad hetked ja kogemused VI Euroopa Kurtide Teatri Festivalist

(http://ead.ee/#" onClick=)
Meie hoos

Killuke Eesti ajaloost
2.-9. oktoobril toimus Sloveenias VI Euroopa Kurtide Teatri Festival, millest võttis osa üksteist riiki.. Nendeks üheteistkümneks riigiks olid Eesti, Leedu, Tšehhi, Itaalia, Kreeka, Belgia, Hispaania, Saksamaa, Iisrael, Sloveenia ja Horvaatia. Kokku oli kohale tulnud kuuskümmend inimest. Eestit esindas üheksa inimest: Argo Purv, Marja-Liisa Landar, Lilli Pärn, Jaan Hellermann, Jari Pärgma, Mati Kartus, Rait Toivi ja Gretel Murd ning grupi juhendaja Jelena Bolšedonova.

Teatri festivali nimeks oli SALVIA, mis tähendab avardumist. Riikide arv on iga festivaliga  pidevalt kasvanud ja just seda nimi SALVIA tähistabki. Festivali avamiseks oli väga ilus suur pidu. Avapeol esinesid kurdid ja pimekurt, kes olid erinevatel teemadel esinemis-programmi ise kokku pannud.

Järgnevatel päevadel etendasid kõik riigid erineval teemal etteasteid. Näiteks Tšehhist oli kohal professionaalne nukuteatri näitleja ja komöödiagrupp. Iisrael esitas sõnalis-pantomiimilise etenduse. Kreeka teater oli rohkem dialoogikeskne. Saksamaa esindajad etendasid filosoofilise sisuga näidendi, mille sisust oli võimalik alles siis aru saada, kui kogu näidend oli vaadatud. Hispaania näitleja esitas visuaal-pantomiimilise etenduse. Sloveenia näitetrupp etendas samuti ühe klassikalise näitemängu. Itaallased esitasid poeesiat ning draamat. Leedulased esinesid samuti kahe etteastega - tantsu ning komöödiaga, milles osalesid ka klounid. Belgia trupp tõi lavale igapäeva tegevusi kajastava draamaetenduse. Sloveenlased esitasid iga päev etteasteid: dialoogipõhiseid etteasteid, sõnadeta etendusi ning pantomiimi.

(http://ead.ee/#" onClick=)
SALVIA president Salvatore Fallelta

SALVIA president Salvatore Fallelta
SALVIA president Salvatore Fallelta oli erinevate etendustega rahul, aga talle ei meeldinud, et kõigi etteastete teemad oli kurtide ja viipekeele kesksed. Presidendile oleks rohkem meeldinud, kui teemade käsitlus oleks olnud mitmekesisem.

Iga riik korraldas ka töötoa, kus mängiti kaks, kolm mängu ning harjutati esinemisteks. Näiteks eestlaste korraldatud töötoas mängiti Kassi ja Hiirt ning Maffiat.

Iga etenduse alguses seletati lühidalt, kes oli grupi juhendaja, kas kurt või kuulja, ning kuidas etteaste valmis. Igal päeval oli sarnane programm: õhtuti vaadati erinevate riikide etendusi ning järgmisel hommikul arutleti täpsemalt etteaste plusside-miinuste üle. Toodi esile etteaste tugevamad küljed ning anti soovitusi, mida võiks muuta. Kuna eestlaste trupp astus sellel üritusel esimest korda üles, siis saadi palju negatiivset tagasisidet. Positiivne on see, et järgmisel korral on võimalik kõike seda negatiivset arvesse võtta ning paremini esineda.

Lõuna ajal viidi läbi töötubasid. Kogu nädala jooksul oli võimalik avardada oma silmaringi ning saada palju uusi mõtteid teatri tegemise kohta. Ürituse raames külastati ka Ljubljana linnavalitsust ja Ljubljana kurtide klubi. Kurtide klubis oli võimalik viiplemist salvestada ning see internetti laadida, et rohkem infot jõuaks kurtideni. Eestis nii häid võimalusi kahjuks ei ole. Külastati ka Sloveenia vaatamisväärsusi, näiteks Postojnksa koobast, mis on maailma suurim vee uuristatud koobas.

Viimasel päeval jagunesid kõikide riikide esindajad viide gruppi, et teha ühisetendused. Etendati pantomiimi ning visuaalset pantomiimi, tantsu, poeesiat ning draamat.

(http://ead.ee/#" onClick=)
VI SALVIA lõputseremoonial

VI SALVIA lõputseremoonial
VI SALVIA lõputseremoonial anti ürituse rändlipp Eestile, kelle korraldada on VII Euroopa Kurtide Teatri Festival „SALVIA“ aastal 2012.

Muljetasid: Argo Purv ja Marja-Liisa Landar.
Kirja pani viipekeeletõlk-õpilane Sandra Praats