Teie olete väga oodatud käsiraamatu "Viibelda on mõnus" esitlusele 26. oktoobril 2010 kell 14.00 Eesti Keele Instituudi väikesesse saali Tallinnas, Roosikrantsi 6...

Austatud viipekeele huvilised!

On ilmunud esimene eesti viipekeele õpetamiseks ja õppimiseks mõeldud käsiraamat „Viibelda on mõnus”, mille autoriks on Regina Paabo, kes on eesti viipekeele õpetamisega Tartu Ülikoolis tegelenud alates 1989. aastast.

Olete oodatud käsiraamatu esitlusele 26. oktoobril 2010 kell 14.00 Eesti Keele Instituudi väikesesse saali Tallinnas, Roosikrantsi 6.

Eesti viipekeele õpetamiseks ja õppimiseks mõeldud käsiraamat sisaldab ülevaadet viipelingvistika alustest. Raamatu esimeses osas kirjeldatakse eesti viipekeele olemust ning grammatikat, teine osa keskendub praktilisele keeleõppele. Raamatut keeleõppe vahendina kasutades on võimalik omandada eesti viipekeelt algaja keelekasutaja tasemel.
Käsiraamatu lahutamatuks osaks on kaks DVD-plaati, mis sisaldavad kurtide poolt esitatud viipetekste, harjutusi ning kurtide kogukonnas levinud pärimuslugusid. Käsiraamatus olevate õppetekstide kaudu on võimalik keeleõppe kõrval tundma õppida ka eesti kurtide kultuuri eripära.

Raamat on mõeldud nii neile, kes õpetavad eesti viipekeelt, kui ka neile, kes seda soovivad võõrkeelena õppida. Käsiraamat sobib õppevahendiks ka kurtide koolis viipekeele kui õppeaine õpetamisel, võimaldades muuta seda õpetust senisest süsteemsemaks ja teaduslikumaks.

Lugupidamisega

Urmas Sutrop
Eesti Keele Instituut

Regina Paabo
TÜ Haridusteaduste instituut