Invamess 2010 toimub 1. - 2. oktoobril Tallinnas

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK) korraldab 1.- 2. oktoobril messi „Invamess 2010", mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

„Puuetega inimeste elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste ja toodete kättesaadavusest ning samuti teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadustega inimestega," ütles TPIK juhatuse liige Külli Urb. „Kaasaegne infotehnoloogia ja abivahendid aitavad vähendada puudega inimeste vajadust kõrvalabi järele ning suurendavad seeläbi võimalusi osaleda aktiivsemalt ühiskonnaelus."

Invamessil on võimalik tutvuda õppimisvõimaluste, puuetega inimeste ühingute tegevuste, abivahendi- ja meditsiinifirmade toodete, rehabilitatsiooniasutuste teenustega jpm.

Messi käigus toimuvad mitmed avatud töötoad, mille teemadeks on lapsehoiuteenus ja intervallhoid, esmaabi, tervislik toitumine ja universaalne disain.

NB! Töötubades on viipekeeletõlgid olemas.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötaja käest teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas, vajadusel saab toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet abivahendite soetamiseks. Lisaks on võimalik saada õigusalast nõustamist. Seekordsel Invamessil on võimalus meeli proovile panna külastades pimekohvikut ja -näitust. Filmihuvilistel on võimalik mõlema päeva lõpus vaadata Eestis tehtud puuetega inimeste elu tutvustavaid filme.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) 1.-2. oktoobril. Mess on avatud 1. oktoobril kell 13-19 ning 2. oktoobril kell 11-16. Külastajatele on mess tasuta.

Messi ajakava ja täiendav info: http://www.tallinnakoda.ee/1 (http://ead.ee/../../../../../375591)

Invamess 2010 läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

2008. aastal toimunud Invamessi külastas 2 päeva jooksul üle 500 inimese.

Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 21-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku üle 21 000 puudega inimese, kellest 4500 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.