Lähemalt rahvusvahelise kurtide hariduse kongressist ja viipekeele tähtsusest CI laste hariduses...

Rahvusvaheline kurtide hariduse kongress (ICED)

Vancouveri ICED korralduskomitee ja Briti Columbia Kurtide Ühing (BCDC) tegid kongressil ühisavalduse „Uus ajajärk: kurtide osalus ja koostöö“, milles lükati tagasi Milano resolutsioonid, avaldati sügavat kahetsust nimetatud resolutsioonide kahjuliku mõju üle ning rõhutati kõikide keelte ja kommunikatsioonivormide aktsepteerimise ja austamise tähtsust haridusprogrammides. Mainitud „uue ajajärgu“ võimaldamine peab saama alguse tööst riiklike valitsuste tasemel, pidades kinni ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioonist (CRPD), mille kohaselt on viipekeele kasutamine inimõigus ning haridus peab hõlmama täielikke keelelisi, akadeemilisi, praktilisi ja sotsiaalseid teadmisi...
Loe edasi... (http://ead.ee/375558)

Viipekeel on sisekõrva implantaadiga laste hariduses möödapääsmatu

Millal muutus operatsioon, mille teostamiseks ei saa laps ise luba anda, millekski nii iseenesestmõistetavaks ning ligipääs visuaalselt tajutavale viipekeelele vastupidiselt iseenesest mittemõistetavaks? Kui CI võimaldab paremal juhul ligipääsu 90% ümbritsevas toimuvale, siis miks see ainus asi (viipekeel), mis võimaldaks 100%-list ligipääsu, on tagasilükatud?

Viipekeel ei ole mingi lahendus nii nagu ei ole seda ka rooliratas autole. Viipekeel on kurtidele ja vaegkuuljatele lastele hädavajalik. Piiratud kuulmisega lastel (sh. CI lastel) on täielik ligipääs ainult viipekeelele, sest ka CI lapsed on endiselt täielikult kurdid dušši alla minnes, basseinis ujudes või siis kui CI patarei on tühi...
Loe edasi... (http://ead.ee/375559)