TÄHTIS UUDIS! Eesti viipekeel on riiklikult tunnustatud

Keeleinstituudi juht Urmas Sutrop saatis rõõmustava teate, et Eesti viipekeel on seadustatud.

Teade Urmas Sutropilt:

Tere!

Õnnitlen kõiki kurtide kogukonna liikmeid ja nende sõpru! Eesti viipekeel ja viibeldud eesti keel on lõpuks seadustatud ning Keeleseaduses kirjas. Lisan siia väljavõtte ning lingi tervikseadusele.

Parimate soovidega,
Urmas Sutrop
Eesti Keele Instituudi direktor ning
Tartu Ülikooli antropoloogilise ja etnolingvistika professor

Keeleseadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12796913 (http://ead.ee/375371)

§ 1. Eesti keele staatus

(3) Eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju.

(4) Riik soodustab eesti keele, eesti viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist ning arengut.

§ 2. Võõrkeel

(1) Iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on käesoleva seaduse mõttes võõrkeel.

§ 21. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesoleva seadusega reguleeritakse eesti keele oskuse nõudeid ning eesti keele, eesti viipekeele, viibeldud eesti keele ja võõrkeelte kasutamist, samuti käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamist ja vastutust keeleseaduse nõuete rikkumise eest.

§ 4. Eesti keele kasutamise õigus

(1) Igaühel on õigus eestikeelsele asjaajamisele ja suhtlemisele riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroos, kultuuriomavalitsustes ning asutustes, äriühingutes, mittetulundusühingutes ja sihtasutustes. (http://ead.ee/375374)

(11) Kurdi või vaegkuulja eesti viipekeelse ja viibeldud eestikeelse suhtlemise õigus tagatakse tõlketeenuse võimaldamisega õigusaktides sätestatud korras. (http://ead.ee/375375)