EMT sooduspaketiga liitumisest

TEADMISEKS!

EMT eripaketiga kurtidele liituda soovijaile:

EMT sooduspaketiga “Eri pakett” saavad liituda Eesti Kurtide Liidu liikmesühingute liikmed (kes on tasunud oma ühingu liikmemaksu).

Liitumiseks minna kohalikku EMT esindusse ning võtta kaasa olemasolev leping ja isikutunnistus.