Jõulu- ja uusaastatervitus Eesti Kurtide Liidu perele

Aasta on jälle kiirelt lõppemas, ees ootamas rõõmsad jõulu- ja uusaastapeod. Aeg vaadata tagasi mööduvale aastale ja tehtule – mis head see kurtidele tõi. Aasta 2007 on olnud liidule väga teguderohke nii Eestimaal kui ka rahvusvahelisel areenil.

Suurim saavutus oli kahtlemata eesti viipekeele ja viibeldud eesti keele tunnustamine  riiklikul tasemel  EV Keeleseaduses. Sellele eelnes kõigi kuulmispuudega inimeste ühingute ühine ettevalmistustöö - mahukas kogumik ”Eesti viipekeele seadustamise ettevalmistamine esitamiseks Vabariigi Valitsusele”. See valmis ja anti Vabariigi valitsusorganeile üle juba 2002 aasta algul.

Meeldiv, et riik on hakanud rohkem tähelepanu pöörama puuetega inimeste probleemidele. Aasta algul kutsus vastvalitud president Toomas Hendrik Ilves puuetega inimeste esindajad vastuvõtule Kadriorgu ja kuulas ära meie mured. Lubas omapoolset toetust probleemide lahendamisel. Ka Sotsiaalministeerium on kutsunud puuetega inimeste esindajaid uute seaduste ettevalmistamise komisjonidesse. Kohtutud on ka Riigikogu komisjonide ja parteide esindajatega .Väga aktiivne on olnud koostöö teiste invaorganisatsioonidega ”Koostöökogu” raames. Tänu just ühistegevusele on suurenenud ka riigipoolne toetus. Aktiivne koostöö on ka Tallinna Linnavalitsusega.
Just tänu rahalise toetuse suurenemisele saime Liidu Keskusse tööle võtta projektijuhi kultuuri- ja haridusürituste korraldamiseks. Maret Õun on selle tööga väga hästi toime tulnud – koostatud projektitaotlusi ja saadud raha toel viidi läbi mitmeid üritusi:

  • EKL 85.a. aastapäevale pühendatud konverents (viipekeelne) Tallinnas Heleni koolis;
  • EKL suvepäevad Viljandimaal Kopra turismitalus;
  • Sloveenlastest kurtide näitlejate etendused Tartus ja Tallinnas;
  • Koolituspäevad ühingute esindajaile Nelijärvel.

imageTunnustavalt tuleb esile tuua ka Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu poolt korraldatud kurtide paraadi Tallinna vanalinnas. See oli pühendatud rahvusvahelisele kurtide päevale.

Liit toetas igati ka vastasutatud noorteorganisatsiooni Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon tegevust - alustasime neile omaette kontoriruumi remontimist. Seni tegutsevad liidu ruumes. Noored on väga aktiivsed olnud. Ka EKL koduleht on sisukamaks muutunud tänu Marko Uripea tööle.

WFD

Rahvusvahelisel tasandil oleme nüüd nii Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) ja ka Euroopa Kurtide Liidu (EUD) täisliikmed. EUD liikmeks võeti Eesti vastu maikuisel peaassambleel Berliinis, kus osa võtsin. Minule oli see esimene kord 14 tööaasta jooksul osaleda rahvusvahelise kurtide organisatsiooni koosolekuil. Oli kasulik kogemus. Eesti Kurtide Liit oli viimane, kes liitus EUD-ga. Need sellised sündmused on muidugi tähtsad, aga samas toovad kaasa suuri rahalisi kulusid. Järgmisel aastal on EKL liikmemaksud neile ühendustele 500 + 500 EUR-t. Samuti on kulukas osalemine WFD ja EUD üritustel. Maret Õun osales WFD kongressil Madridis ja sai sealt palju uusi ideid ja mõtteid EKL tegevuste jaoks.

Rõõmustas ka mitmete liikmesühingute tihe koostöö kohalike Puuetega Inimeste Kodadega. Eriti aktiivsed PIK-i projektide osalejad olid Tartumaa Kurtide Ühingu esimees Koit Püvi ja Viljandimaa Kurtide Ühingu juhatuse liige Reet Loit. Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu esimees Tiit Papp oli aga aktiivne projektide koostaja ja ka koduleht neil sisukas.

Kahjuks pole liidul jätkunud piisavalt tähelepanu väikeste ühingute tegevuse toetamiseks. Nii ei ole juba aastaid koostööd Võrumaa Kurtide Ühinguga. Samuti pole asja saanud Põlvamaa ja Valgamaa ühingu asutamisest. Väikese Läänemaa Kurtide Ühingu juht Anu Paat osaleb küll kõigil liidu üritustel.

Rõõmu valmistas Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu tegevus. Viipekeele tõlkide kutse on riiklikult tunnustatud  ja Tartu Ülikoolis algavad tulevased viipekeele tõlkijad õpinguid juba teist aastat.

EKL osaühinguis on küll tootmistegevus vähenenud, kuid kahjumis pole keegi ja toetavad ka EKL tegevust. Tänu direktorite  Jüri Pinselile, Jaan Latikule ja Andrus Nahk-le on liidu kinnisvarad kindlates kätes.

Aastaks 2008 on juba üht-teist head oodata:
  • Suureneb EPIF-st saadav toetusraha;
  • Tallinna Linnavalitsus toetab Tallinna kurtide maja remonti 500 000.-krooniga;
  • Avanemas on mitmeid uusi toetusfonde, kust on võimalik oma ideede teostamiseks rahalist toetust taotleda;
  • Haritud kurdid on jälle koondumas  Kurtide Liidu juurde ja oma oskusi pakkumas. Elus on ikka nii, et häid asju toovad inimesed, nende oskused ja tahtmine, mitte ainult raha.

Teha on veel palju, kuid usun, et kaasates võimalikult palju kurte oma elu korraldamisse, saavutame ka oma soovide täitumise.

EKL_85_aastapäevaEKL 85.a. aastapäevale pühendatud konverents, paremalt WFD President Markku Jokinen, Läti Kurtide Liidu asepresident Edgars Vorslovs ja Eesti Kurtide Liidu president Volli Pärnla

etendus_SloveeniaMeeldejäädav naljakas etendus Sloveeniast

Soovin kõigile liikmetele ilusat aastalõppu ja veel paremat uut aastat!
Ootan, et kurdid koonduvad enam oma liidu juurde ja teeme head koostööd.

Volli Pärnla,
Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees