WFD veebruari infoleht 2009

WFD logo V


WFD INFO

Kurtide inimõiguste raport
Kurtide inimõiguste raport, mis toetub 93 arengumaa andmetele, näitab, et mõnedes riikides ei ole siiani kurtidel piisavat juurdepääsu kakskeelsele haridusele ja tõlketeenusele. Viipekeelt tunnustati ametlikult ainult 44 maal. Kurtidel ei lubata saada juhilube 31 riigis.

Nepaal – teel võrdõiguslikkuse poole
20. WFD Aasia ja Okeaania sekretariaadi kohtumine toimus 7.-10. detsembril Nepaalis, kus jätkus koostöö selle piirkonna sekretariaadi tuleviku kohta. Arutati ka Kurtide Inimõiguste Konventsiooni ratifitseerimist. Markku Jokinen külastas kakskeelseid koole Pokharas ja Kathmandus, kus õpilased ja õpetajad ladusalt viiplesid. Tal oli hea meel vaadata, kui jõudsalt on nepaali viipekeel arenenud. Keele-alast tööd on toetanud Rootsi Kurtide Liit ja teised organisatsioonid.

Uus WFD ekspertide võrgustik
Võrgustik katab järgmisi alasid: inimõigused, haridus, arengumaad, viipekeel, kurdid naised, kurdid vanurid, lesbid, geid, transseksuaalid, biseksuaalid, universaalne disain, bioeetika ja vaimne tervis. Need eksperdid töötavad 2011. aasta maailmakongressini. Kui teil on küsimusi või infot mainitud teemadel, võtke ühendust Phillipa Sandholmiga, kelle kaudu saab ekspertidega ühendust võtta.

Maailmakongress Lõuna-Aafrikas 2011
Külastage uut kongressi veebilehte: www.wfd2011.com (http://www.ead.ee/374244).

WFD Mehhiko konverents 2009
Majanduskriisi tõttu jääb 14.-16. mail toimuma pidanud konverents ära.

Liikmemaks
WFD sekretariaat on saatnud arved 2009. aasta liikmemaksu kohta. Oleks väga tore, kui liikmed maksaksid maksu nii ruttu kui võimalik. Kui tavaliikmed soovivad maksu vähendamist või edasilükkamist, siis peaks meile kirjutama, et saaksime juhatuses seda arutada.

Kontaktandmed
Palun andke WFD-le teada, kui teie kontaktandmed on muutunud.

RAHVUSVAHELISED JA ÜRO UUDISED

Puuetega inimeste õiguste komitee on alustanud oma tööd. Komiteel on 12 liiget, kes töötavad sõltumatute ekspertidena. Esimene komitee koosolek toimub Genovas 26. veebruaril 2009.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon
Konventsiooni on ratifitseerinud 48 riiki: Argentiina, Austraalia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Brasiilia, Tšiili, Hiina, Costa Rica, Horvaatia, Kuuba, Ekuador, Egiptus, El Salvador, Gabon, Guinea, Honduras, Ungari, India, Jamaika, Jordan, Keenia, Lesotho, Mali, Mehhiko, Namiibia, Uus-Meremaa, Nikaraagua, Niger, Omaan, Panama, Paraguay, Peruu, Filipiinid, Katar, Korea Vabariik, Ruanda, San Marino, Saudi-Araabia, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Tai, Tuneesia, Türkmenistan, Uganda, Uruguai. Vt http://www.un.org/disabilities (http://www.ead.ee/374245).

Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Liidu seminar
Seminar toimus Filipiinide pealinnas Manilas 11.-12. Veebruaril. Osa võtsid 14 Aasia ja Okeaania riigi esindajad. Delegaadid koostasid Manila deklaratsiooni, kus soovitatakse valitsustel allkirjastada ja ratifitseerida Puuetega inimeste õiguste konventsioon.

Uus veebileht inimõiguste kaitseks Aafrikas
Veebileht www.claiminghumanrights.org (http://www.ead.ee/374246) on loetav inglise ja prantsuse keeles.

Kurtide päev
WFD tegi ÜRO-le ettepaneku ametlikult tunnustada kurtide päeva septembri viimasel pühapäeval. ÜRO vastas, et ei soovi uusi rahvusvahelisi päevi luua, kuid tahab teha tõhusamat koostööd viipekeelte olulisuse alal puuetega inimeste päeval, mida peetakse 3. detsembril. Sellegipoolest julgustab WFD oma liikmesriike tavapäraselt  jätkama kurtide päeva tähistamist.

Puuetega inimeste õiguste fond
Fond avalikustas oma esimese toetuste vooru, kus tähelepanu all on kolm riiki: India, Mehhiko ja Ukraina. Fondi eesmärk on arengumaades ja Ida-Euroopas puuetega inimeste organisatsioone Puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerimisel, elluviimisel ja järelvalve teostamisel toetada. 2008. aastal eraldas fond üheaastase toetuse 33 organisatsioonile 7 riigis. 2009. aastal võivad kandideerida üksikud organisatsioonid ja rahvuslikud puuetega inimeste organisatsioonide koalitsioonid. Huvitundvad organisatsioonid võiksid tingimustega tutvuda fondi veebilehel http://www.disabilityrightsfund.org/grant.html (http://www.ead.ee/374247).  Küsimusi saab esitada e-posti teel info@disabilityrightsfund.org. Avalduste esitamise tähtaeg on 16. aprill 2009

UUDISEID WFD LIIKMETELT

Bulgaaria
Bulgaaria Kurtide Liit tähistab 75. aastapäeva 16. juulil 2009. Bulgaaria liitus WFD-ga juba 1954. aastal, ainult kolm aastat pärast WFD asutamist. BKL president ja kauaaegne WFD asepresident Vassil Panev sai WFD suurima tunnustuse osaliseks – auliikmeks. Vt ka BKL kodulehte: www.sgbbg.com (http://www.ead.ee/374248).

Burundi
Kurt Aafrika päritolu mees Chris Kubwimana külastas Burundit 2008. aastal juunist augustini. Chris imestab, et Burundis ei ole kurdid siiani ühiskonnas teiste gruppidega võrdselt väärtustatud. Selle tulemusena ei omanda paljud kurdid haridust: Burundi Kurtide Liidu andmetel elab riigis umbes 15 000 kurti last ja noort, kuid ainult 200 neist käib koolis. Seetõttu on ka enamik kurte täiskasvanuid kirjaoskamatud. Chris töötas vabatahtlikuna ühes kahest kurtide koolist, kus puudusid kvalifitseeritud õpetajad ja piisav teadlikkus kurtusest ja kurtide kultuurist. Lisaks ei saa Burundi kurdid vajalikke teadmisi tervise, eriti HIV-i kohta.

Horvaatia
Horvaatias kasutatakse viipekeelt, kuid seaduslikku tunnustust ei ole veel saadud. Horvaatia kurdid soovivad järgmist: õigus valida sobiv suhtlusviis, ametlik ja seaduslik tunnustus horvaatia viipekelele, viipekeeletõlkide ja õpetajate haridus ja koolitus, viipekeele kasutamine kurtide hariduses, õigus valida kakskeelne või oraalne kool.

Soome
Kurt räppar Signmark sai Soome Eurolaulu valimistel teise koha. See näitab, mis võib juhtuda, kui viipekeel saab talle kohase staatuse. Vt www.signmark.biz/speakerbox.html (http://www.ead.ee/374249). Signmarki ametlik veebileht: http://www.signmark.biz/ (http://ead.ee/374250)

Indoneesia

Indoneesias on kaks kurtide kooli, millest üks on haridusministeeriumi alluvuses ja teine katoliikliku misjonikeskuse all. Haridustase on siiski madal ja töövõimalused piiratud. Kurdid inimesed, kes elavad suuremates Indoneesia linnades, käivad aktiivselt kurtide klubides. Indoneesias võib täheldada ka kurtide vähest osalust neile oluliste otsuste tegemisel. Kurtide asemel kutsutakse sageli olulistele kohtumistele valitsusega hoopis vaegkuuljad. Kurdid indoneeslased ei ole majanduslikel põhjustel suutnud veel kohalikke organisatsioone luua.

Tiibet
Tiibetis on ligikaudu 46 000 kurti. Hetkel töötab ainult üks kurtide kool, mis asub Lhasas. Pärast kooli lõpetamist lähevad vähesed õpilased edasi õppima. Töökohtade leidmine on piiratud. Mõned jätkavad haridusteed ametikoolides.

Madagaskar
Madagaskari Kurtide Liit koostöös tervise- ja sotsiaalministeeriumiga algatas viipekeeletõlkide koolitusprogrammi. Nüüdseks on liidul 28 tõlki.

Palestiina
Gazas sai kannatada kurtide kool, kui 3. jaanuaril naabermaja pommitati. Plahvatus purustas kõik kooli aknad. Tulekahjut ei puhkenud ja kannatanuid ei olnud. Kooli personal on praeguseks jälle tööl. Aftaluna Kurtide Laste Selts aitab kurtide kogukonda materiaalselt ja psühholoogiliselt juhtunust üle saada: www.atfaluna.net (http://www.ead.ee/374251).

Filipiinid
Dokumentaalfilm „Vaikne odüsseia: teekond kurtide maailma“ esilinastus septembris Filipiinide Ülikooli filmikeskuse teatris. Film, mille režissööriks on Mirana Medina, tutvustab Filipiinide kurtide kultuuri ja rõhutab viipekeele olulisust.

Saudi-Araabia
Saudi-Araabia tähistas rahvusvahelist puuetega inimeste päeva „Väärikus ja õiglus meile kõigile“ 21. jaanuaril. Sel päeval tähtsustati viipekeele kasutamist ning kurtide ja puuetega inimeste õigusi. Saudi-Araabia haridusministeerium on nõustunud looma saudi viipekeele treeningprogrammi õpetajatele ja teistele kurtide ja vaegkuuljatega töötavatele inimestele kurtide koolides ja integreeritud koolides.

Uganda
Kakskümmend aastat tagasi oli Uganda kurtide kõige kõrgem võimalik haridustase kuus klassi algharidust. Seejärel avanes mõnedel kurtidel võimalus ametit õppida. Kirjaoskuse määr oli samuti väga madal. Ajaga on asjaolud muutunud. Mitmed kohalikud õpetajad oskavad viipekeelt, viiakse läbi tõlkide koolitust, loodi kaks kurtide kooli, ja üle kahekümne kurdi õpib ülikoolis.

SÜNDMUSED

Critical Link Conference 2009
Tõlkealane konverents
Vancouver, Kanada, 6.-8.05.09
www.criticallink.org/2009conference (http://ead.ee/374252)
(http://www.criticallink.org/2009conference)
Kolmas rahvusvaheline rehabilitatsiooni ja puuete alane konverents
Riyadh, Saudi-Araabia, 22.-26.03.09
http://www.icdr.org.sa/en/ (http://ead.ee/374253)
(https://posti.infonetti.fi/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.icdr.org.sa/en/)
Kurtide laste vanemate konverents 2009: haridus, haridus, haridus
London, UK, 12.06.09
www.deafparent.org.uk (http://www.ead.ee/374254)

Rainbow Alliance of the Deaf Conference
Chicago, USA, 30.06-4.07.09
http://wcrad.org/rad2009.htm (http://www.ead.ee/374255)

Rahvusvaheline kultuuriajaloo ja kultuuriuuringute ühing
Jutustamine, mälestused ja identiteedi loomine
Mexico, Mehhiko, 1.-5.07.09
http://enkidumagazine.com/chics/esc.htm (http://www.ead.ee/374256)

Multimod 2009
Multimodaalsus laste suhtluses: žestid, emotsioonid, keel ja taju.
Toulouse, Prantsusmaa, 9.-11.07.09
http://w3.eccd.univ-tlse2.fr/multimod2009/index.php?pg=acc&lg=en (http://www.ead.ee/374257)

7. rahvusvaheline kurtide ajaloo konverents
Rootsi, Stockholm, 4.-8.08.09
http://www.sdhs.se/dhi2009/ (http://ead.ee/374258)

Kümnes Aasia ja Okeaania kurtuse kongress
Bangkok, Tai, 4.-7.08.09
www.apcd2009.org (http://www.ead.ee/374259)

21. kurtide suveolümpia
Taipei, Taiwan, 5.-15.09.09
www.2009deaflympics.org (http://www.ead.ee/374260)

Viies rahvusvaheline kurtide klounaadifestival
Ukraina, Kiiev, 23.-25.09.09
chepchina@bigmir.net

European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) Confernce
Viipekeeletõlkide konverents
Tallinn, Eesti, 18.-20.09.09
www.evkty.ee/eng_efsli2009/index.html (http://www.ead.ee/374261)

PARTICIPATION FOR ALL - Opportunities & Supporting Technology jääb ära
Örebro, Rootsi, 14.-16.10.09
www.partforall.se (http://ead.ee/374262)

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) General Assembly and Conference 2009

Inimõiguste teemaline konverents
Kampala, Uganda, 16.-20.03.09
http://wnusp.rafus.dk/preliminary-program-for-the-wnusp-general-assembly-and-conference.html (http://www.ead.ee/374263)

Pimekurtide maailmaföderatsiooni üldkoosolek
Uganda, Kampala, 22.-27.10.09
www.wfdb.org (http://www.ead.ee/374264)

Neljas kurtuse ja vaimse tervise maailmakongress
Brisbane, Austraalia, 27.-30.10.09
www.mhd2009.org (http://www.ead.ee/374265)

Rahvusvaheline WORLDEAF kinofestival
Washington, DC, USA, 4.-7.11.09
http://wdcf.gallaudet.edu (http://www.ead.ee/374266)

Rahvusvaheline kurtide pantomiimifestival
Brno, Tšehhi Vabariik, 10.-15.11.09
snncr@snncr.cz; ecpn@ecpn.cz

SIGN4
New Delhi, India, 17.-19.12.09
Teeside esitamise tähtaeg: 15.04.09
sign4conference@uclan.ac.uk

21. rahvusvaheline kurtide hariduse kongress
Vancouver, Kanada, 18.-22.07.10
www.iced2010.com (http://www.ead.ee/374267)

Kui korraldate kohalikku või rahvusvahelist konverentsi, andke meile kindlasti teada.

RAAMATUD

„Kurdid ja inimõigused“
Raporti kirjutasid uurija Hilde Haualand ja projekti koordinaator Colin Allen.
DVD rahvusvahelistes viibetes 5€: orders@wfdeaf.org.

„Demokraatia õpetamine“
Euroopa Komisjoni loodud materjal demokraatia ja inimõiguste teemal.
Hind: 19 €/ 38 $ + 10% postitamine
Tellimine: publishing@coe.int või http://book.coe.int (http://www.ead.ee/374269)

WFD KONTAKTANDMED

WFD General Secretariat
PO Box 65
FIN- 00401 Helsinki
FINLAND
Fax: +358 9 5803 572
Email: info@wfdeaf.org 
Veeb: www.wfdeaf.org (http://ead.ee/374268)

Algallikas: faili ikoon WFD veebruari infoleht 2009 inglise keeles