Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing võeti vastu EKL täieõiguslikuks liikmeks

8. mail 2010.a. arutati juhatuse koosolekul Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu EKL liikmeks astumise sooviavaldus, kus avaldati soovi teha tihedat koostööd tagamaks kurtide eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega. Juhatus otsustas üksmeelselt sooviavaldust rahuldada.

Alates 8. maist on Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing Eesti Kurtide Liidu täieõiguslik liige.

Lähemalt Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu taustast – viipekeeletõlkide ja nende tööga seotud füüsiliste isikute tulu mittetaotlev üleriiklik ühendus, mille peamisteks eesmärkideks on viipekeeletõlkide koolituste kavandamine, korraldamine ja läbiviimine, õppematerjalide koostamine ja väljaandmine, viipekeeletõlke ühendavate ja tõlketeenuse süsteemi edendavate ürituste algatamine, toetamine, kavandamine ja läbiviimine.

Neil on oma koduleht: http://www.evkty.ee (http://ead.ee/372800).

Loodame, et meie koostöö on igal juhul mõlemale osapoolele väga kasulik ja vajalik.