EKL 2010.a. aastakoosoleku kokkukutsumine

Teatame, et aastakoosolek viiakse läbi 8. mail 2010.a. kell 11.00 Tallinnas, Nõmme tee 2.

Osalema kutsume vastavalt EKL põhikirjale 2 esindajat igast EKL liikmesühingust ning EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed. Nõuandva häälega osalevad EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Aastakoosoleku päevakord:

  1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2009. aasta tegevusest
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. EKL 2009. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
  4. EKL osaühingute 2009. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
  5. EKL 2010. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
  6. Jooksvad küsimused
    1)    Õigusjärglus liikmesühingute põhikirja
    2)    Porkuni vilistlaste kokkutuleku info