Viipekeeletõlkide OÜ Lõuna-Eesti esindus

  Aadress: Ahtri 10A, 10151 Tallinn
Registrikood: 11527443
Staatus: Osaühing
Tõlketeenuse rahastaja: ei ole kindlat rahastajat
Tel: +372 50 60 444
Faks: -
SMS: +372 50 60 444
E-post: info@viipekeeletolgid.ee
Koduleht: www.viipekeeletolgid.ee (http://ead.ee/371858)
   
Koordinaatorid: Ulvi Saks
 
VALVEMOBIIL/TELEFON: +372 50 60 444
(Erakorralise juhtumi korral: vältimatu arstiabi, asjaajamised politseis, avarii, tuleõnnetus jne.)

Selgitus tõlketeenuse rahastaja kohta - Sotsiaalhoolekande seaduse $ 26 (1) järgi tagab valla- või linnavalitsus kuulmispuudega inimestele tõlketeenuse rahastamise – viide: Sotsiaalhoolekande seadus... (http:/370901)

Tõlkekeskustega on võimalik kokku leppida tõlketeenuse kõrval ka mitmesugustes kuulmispuude spetsiifikast tulenevates teenustes, täiendavat infot saab küsida koordinaatoritelt...