MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid

  Juriidiline aadress: Rahu tn. 8, 50211 Tartu
Registrikood: 80373206
Staatus: Mittetulundusühing (MTÜ)
Tõlketeenuse rahastaja: Tartu linnavalitsus
Tel: +372 53 997 837
Faks: -
SMS: +372 53 997 837
E-post: helle.sass@gmail.com
Koduleht: http://www.tartuviipekeeletolgid.ee/ (http://ead.ee/380060)
Vastuvõtuajad ja asukohad: Teisipäeviti kell 14.00 - 16.00
Rahu tn.8, 50112 (Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides)

Kolmapäeviti kell 15.15 - 18.30
Suur-Kaar 56, 50404 (Tartumaa Kurtide Ühingu ruumides)
Koordinaatorid: Helle Sass
 
VALVEMOBIIL/TELEFON: +372 53 997 837
(Erakorralise juhtumi korral: vältimatu arstiabi, asjaajamised politseis, avarii, tuleõnnetus jne.)

Selgitus tõlketeenuse rahastaja kohta - Sotsiaalhoolekande seaduse $ 26 (1) järgi tagab valla- või linnavalitsus kuulmispuudega inimestele tõlketeenuse rahastamise – viide: Sotsiaalhoolekande seadus... (http:/370901)

Tõlkekeskustega on võimalik kokku leppida tõlketeenuse kõrval ka mitmesugustes kuulmispuude spetsiifikast tulenevates teenustes, täiendavat infot saab küsida koordinaatoritelt...