Pärnu viipekeele tõlkekeskus

  Juriidiline aadress: Lubja 48a, Pärnu, 80010
Registrikood: 80042937
Staatus: Pärnumaa Kurtide Ühingu viipekeeletõlgid
Tõlketeenuse rahastaja: Pärnu linnavalitsus
Tel: +372 53 4 045 33
Faks: -
SMS: +372 53 40 45 33
E-post: -
Koduleht: www.parnu-kurdid.ee (http://ead.ee/370937)
Vastuvõtuajad ja asukohad: Pärnumaa Kurtide Ühingus - Lubja 48a.
Esmaspäev, teisipäev kell 9.00 - 10.30
Kolmapäev kell 15.30 - 17.00
Neljapäev kell 18.00 - 20.00
Koordinaatorid: Anne Sepping
 
VALVEMOBIIL/TELEFON: +372 53 40 45 33
(Erakorralise juhtumi korral: vältimatu arstiabi, asjaajamised politseis, avarii, tuleõnnetus  jne.)

Selgitus tõlketeenuse rahastaja kohta
- Sotsiaalhoolekande seaduse $ 26 (1) järgi tagab valla- või linnavalitsus kuulmispuudega inimestele tõlketeenuse rahastamise – viide: Sotsiaalhoolekande seadus... (http://ead.ee/370901)

Tõlkekeskustega on võimalik kokku leppida tõlketeenuse kõrval ka mitmesugustes kuulmispuude spetsiifikast tulenevates teenustes, täiendavat infot saab küsida koordinaatoritelt...