Kontaktid

Töötajad      
       
juhatuse esimees Tiit Papp SMS: +372 5218 851 ead@ead.ee
raamatupidaja  Ene Toots Mob: +372 5563 5257 ene.toots@gmail.com
viipekeele tõlketeenuse koordinaator,
sotsiaaltöötaja
Külli Terras-Masing Mob/SMS: +372 5575 982 kylli.terras@ead.ee,
sotsiaaltootaja@ead.ee 
       
Juhatuse liikmed      
       
juhatuse aseesimees Riina Kuusk SMS: +372 5650 3051 riinak61@gmail.com
juhatuse liige Sirle Papp SMS: +372 5331 7152 sirlepapp@gmail.com
juhatuse liige Helle Sass Mob/SMS: +372 5399 7837 helle.sass@gmail.com
juhatuse liige Janis Golubenkov SMS: +372 5567 8664 janis.golubenkov@ead.ee
juhatuse liige Mati Kartus SMS: +372 5656 7344 mati.kartus@gmail.com
       
Revisjonikomisjon      
       
revident Peeter Põdder SMS:+372 512 4207 peeter.podder@mail.com