Uudised ja teated

Hetkel ei ole uudiseid ega teateid!

Rõõmus uudis Tallinna viipekeele tõlketeenuse kasutajatele
Viipekeele õpetajate täiendusõpe Tartu Ülikoolis
Infoleht "Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil"
Kutse Liina Paalese raamatuesitlusele "Kurtide rahvarühm. Kehastus, kultuur ja nimed" (TÄIENDATUD)
Eesti Kurtide Liit korraldas 25. mail kurtide liidu 95. juubelile pühendatud tänugala
Tähtis info

Hetkel ei ole tähtsaid teateid.


Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti (TÄIENDATUD)

Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Tööinspektsioon on välja andnud lihtsas keeles trükise "Töötaja meelespea"

Kurtide kogukonna teadlikkust ja kaasatust suurendav videokeskkond

Häirekeskuse teenus SMS-112
Otseteed